Een oefening in Bijbellezen op woensdag 26 oktober

Joden en Christenen lezen verschillende Bijbels.

Maar hoe? …..Een oefening in Bijbellezen.

In de ontmoeting tussen Joden en Christenen gaan velen ervan uit dat ze tenminste één ding gemeenschappelijk hebben: de Hebreeuwse Bijbel, ofwel: het Oude Testament.

Als het om de tekst zelf gaat, is die veronderstelling terecht, maar diezelfde tekst wordt heel verschillend gelezen.

In de Joodse traditie kun je met die Bijbeltekst eigenlijk alleen aan de slag als je daarbij de bril van de rabbijnen opzet, die door de eeuwen heen hun commentaar in de Talmoed hebben achtergelaten. Dat is een werkelijk indrukwekkende verzameling van uitleggingen.

Christenen spreken van “het Oude Testament” simpelweg omdat ze ervan uitgaan dat er ook “een Nieuw Testament” is. Daarin wordt een weg ingeslagen die uiteindelijk nogal afwijkt van hetgeen in de Joodse traditie wordt gezegd.
Het Nieuwe Testament is wel een boek dat alleen maar op zijn waarde geschat kan worden als we het allereerst als Joods boek zien, dus met een Hebreeuwse achtergrond.
Daarom willen we op woensdag 26 oktober onder leiding van ds. Piet van Midden de nieuw Testamentische teksten lezen. Deze klinken ons helder in de oren, maar vaak willen ze echt wat anders zeggen, dan we bij eerste lezing vermoeden.

De Classicale werkgroep Kerk & Israël organiseert op woensdagavond in de “Voorhof”, Gereformeerde kerk, hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat in Sliedrecht, een avond over bovengenoemd onderwerp.

De avond begint om 20.00 uur, toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie: P. van der Pols, tel. 0180-418166

Reacties zijn gesloten.