Eindelijk thuis – het verhaal van de verloren zoon

Laurent Nouwen zal een presentatie geven over het leven van zijn broer Henri Nouwen, een wereldberoemd priester en schrijver. Deze avond zal gaan over de levensloop van Henri, de vragen waarmee hij worstelde en over wat hem dichter bij God bracht. Bij de lezing zal een film (dvd) vertoond worden, waarin Henri Nouwen zelf aan het woord is over thema’s die hem bezig hielden. Hij spreekt o.a. over  “Eindelijk thuis”, zijn bekendste werk, waarin de scène ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt een centraal thema is.

Henri Nouwen werd geboren op 24 januari 1932 in Nijkerk. Op 21 juli 1957 wordt hij tot priester gewijd door aartsbisschop Alfrink in de Kathedraal St-Catharinakerk te Utrecht. In 1964 studeert hij cum laude af in de godsdienst- en cultuurpsychologie. De jaren daarna bekleedt hij diverse functies aan universiteiten, voornamelijk in Amerika. Hij reist veel en verblijft onder meer in de sloppenwijken van Lima. In 1986 verlaat hij Harvard en wordt pastor van de L’Arche Daybreak (Ark gemeenschap) in Richmond Hill, een voorstad van Toronto, Canada. Hij overlijdt in september 1996 en is begraven in de buurt van Toronto.

Inleider:       Laurent Nouwen, (jongste broer van Henri Nouwen) jurist en voorzitter van de Henri Nouwen Stichting

Datum:        Donderdag 13 december 2012
Tijd:            20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur)
Plaats:         Gereformeerde Kerk Boven-H.Veld, Jan Steenstr. 5

Reacties zijn gesloten.