Filosofen en schrijvers op zoek

28 maart, 20.00 uur in de Bibliotheek van Hardinxveld-Giessendam
Ton de Kok zal op 28 maart a.s., 20.00 uur in de bibliotheek met een Powerpoint-presentatie een beeld geven van de bestaansworsteling van een aantal bekende filosofen, wetenschappers en kunstenaars. Hij zal laten zien dat vele denkers en kunstenaars in hun geschriften en werken blijk geven van een mooie vorm van religiositeit. Dan gaat het bij hen niet meer om een God-de-Vader-in-de-hemel, maar om een religieus besef ingegeven door God Natuur of door de ons oneindig en eeuwig overstijgende Ultieme Werkelijkheid.
Ton de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen, oud-marinier, voormalig lid van de Tweede Kamer en tegenwoordig docent godsdienstfilosofie op een middelbare school in Amsterdam. Hij schreef in 2013 het boek “Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek”.
Dit jaar (6 februari) verscheen van hem het vervolg: “Wat is God? Wetenschappers & kunstenaars op zoek”.
De avond wordt georganiseerd door Vrijzinnigen Nederland, afdeling Hardinxveld-Giessendam in samenwerking met de Bibliotheek Pietersweer 34 in Hardinxveld-Giessendam. Entree € 5,00.  (wk)

Reacties zijn gesloten.