Gebedskring

Aanwezigheid van God

Wat we nodig hebben is een groter besef van het feit dat Hij elke dag, elk uur, elk moment aanwezig is. Dat besef krijgen we wanneer we tegen Hem spreken in aanbidding en gebed en wanneer we luisteren naar wat Hij door zijn Woord tegen ons zegt.Volgens Billy Graham is het niet genoeg om verkeerde gedachten te weren. Ze moeten vervangen worden door goede gedachten – gedachten die zijn gevormd door God en zijn Woord, door gebed en aanbidding, door omgang met andere christenen.We gaan met elkaar bidden op vrijdag 06 en 20 april en 04 mei om 19.00 uur in de consistorie. (hp)

Reacties zijn gesloten.