Gemeenteavond op 15 mei 2013 om 19.30 uur

 

De kerkenraad nodigt u/jullie uit voor de jaarlijkse gemeenteavond, die ook via de kerktelefoon te beluisteren zal zijn.

 Agenda:

  1. Opening en korte meditatie door ds. Bakker

  2. Notulen jaarvergadering 3 december 2012

  3. Tussenevaluatie viering Heilig Avondmaal

  4. Evaluatie jaarthema

  5. Rondvraag

  6. Jaarrekeningen 2012 (zie Contactbladen april en mei))

  7. Sluiting

Wij hopen dat u bij deze gemeenteavond aanwezig zult zijn.

Namens de kerkenraad,

 Wim Kafoe, scriba

 

Reacties zijn gesloten.