Gemeenteavond op woensdag 2 december

Gemeenteleden en belangstellenden,
Graag nodigen we u uit voor de gemeentevergadering op woensdag 2 december 2015. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk. De vergadering vangt aan om 19.30 uur.

De notulen van de vorige gemeente-avond kunt u vinden in het Contactblad. Tevens zal deze 3 weken voorafgaand aan de vergadering in de ontmoetingsruimte klaar liggen, samen met de financiële stukken en de agenda. Ook digitaal opvragen bij de scriba (scriba@pknhardinxveld.nl) is mogelijk.(hp)

Reacties zijn gesloten.