Kerstmarkt: 11 december 2015

Op vrijdag 11 dec. van 16.00 tot 20.00 hopen we in de ontmoetingsruimte en de kerkzaal een sfeervolle kerstmarkt te houden. Waarvan de opbrengst bestemd is voor ons kerkgebouw en voor een, door de diaconie te bepalen, project buiten onze eigen gemeente. Met ‘we’ wordt niet de commissie bedoeld die alles voorbereidt, maar iedereen, u en jij, die hoort bij onze kerkelijke gemeente. Het slagen van deze markt is immers afhankelijk van ons allemaal! Daarom: enthousiaste mensen gevraagd! Kom dus gewoon gezellig eten, koop een mooi kerststuk en vooral: Bied je spontaan aan om te koken, bakken, iets leuks voor de verkoop te maken, hand- en spandiensten te verrichten, bloemstukjes te maken, snoeigroen te leveren enz. enz. Dit jaar hebben we geen boeken, cd-s en (kringloop)spullen
nodig. Prijzen voor het rad van avontuur en zegels van bakker en slager zijn zeer welkom evenals goede ideeën. Ook de kerstpost gaat weer bezorgd worden (zie de weekbrieven van dec.).(hp)

Reacties zijn gesloten.