Heilig Avondmaalscollecte 14 januari

Nooit meer een knuffel!
Op zondag 28 januari 2018 is het Wereld Lepra Dag, daarom wil de diaconie de avondmaalscollecte van zondag 14 januari hiervoor bestemmen. ‘Onrein, onrein!’
Je zou het maar over je zelf moeten uitroepen! Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.
Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 28 januari 2018 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen! En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u/jij zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!
Samen met kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor deze leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Helpt u ook mee?
Van harte aanbevolen door uw diaconie.

Reacties zijn gesloten.