Het Nieuwe Liedboek (NLB)

De kerkenraad heeft in december besloten om het voorstel van de commissie Vorming, Eredienst en Toerusting (VET), voor de invoering van het Nieuwe Liedboek, goed te keuren.

Wat betekent dit?
We willen er naar streven om vanaf de gemeentezondag op 5 juli a.s. het NLB volledig te gaan gebruiken.

Hoe gaan we dit doen?
We gaan een informatieavond organiseren. Tijdens deze avond willen wij u kennis laten maken met het NLB door middel van uitleg. Ook zullen er enkele nieuwe liederen ten gehore worden gebracht. Tevens willen we op deze avond een inschrijflijst neerleggen voor het bestellen van het NLB. Bij grote bestellingen krijgen we een korting. Natuurlijk kunt u tijdens deze avond ook uw vragen stellen en liggen er een aantal liedboeken ter inzage.
We willen ook een cantorij gaan vormen o.l.v. Annelies Schep. Deze cantorij zal de nieuwe liederen gaan instuderen en kan worden ingezet tijdens de viering door de predikant om de liederen voor te zingen/aan te leren.
We streven naar een cantorij van ± 20 personen en ideaal zou de bezetting uit 6 sopranen, 6 alten, 4 tenoren en 4 bassen bestaan.

Nu we geen “Psalm van de Maand” meer zingen, aan het begin van de dienst, kan deze tijd mogelijk ook gebruiken worden voor het aanleren van nieuwe of ‘lastige’ liederen.

Heeft u nu al dringende vragen of wilt u zich alvast opgeven voor de cantorij? Mail dan naar info@anneliesschep.nl

Reacties zijn gesloten.