VEERTIGDAGENTIJD

“Open je handen”

Op woensdag 18 februari, begint de tijd voor Pasen. Vroeger noemden we die tijd “de lijdenstijd” en tegenwoordig de “veertigdagentijd”. Deze periode omvat zes zondagen, waarin de weg die Jezus ging voor ons, centraal staat.
Van woensdag 18 februari tot en met stille zaterdag 4 april. Totaal 46 dagen (de zes zondagen in de veertigdagentijd worden niet meegerekend)
De ZWO en de kindernevendienst gaan met het thema “Open je handen” aan de slag.
Tevens zal de diaconie een stukje voor haar rekening nemen. Meer informatie zal volgen, maar wilt u zaterdag 14 maart vast in uw agenda noteren?

Elke zondag in deze periode is er een symbolische schikking voorin de kerk, die elke keer ook via de beamer getoond zal worden.
De basis voor de schikking is een dikke tak, waarop metaaldraad is bevestigd, in de vorm van twee handen. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken, wat wij met onze handen kunnen doen: Werken, troosten, helen, delen, dragen, zegenen, bidden……

Met open handen laat ik weten, wie ik ben, wat ik verwacht:
God zal mensen niet vergeten,
Hij geeft open handen kracht.
Om te geven en ontvangen,
Om te delen in verlangen,
Dat de toekomst op ons wacht.

(Tekst: Erik Idema)

Reacties zijn gesloten.