Kerk-School-Gezin-dienst

Op zondag 25 januari zal er weer een dienst zijn voor kerk, school en gezin.
In de voorgaande week zal er op school aandacht besteed worden aan het thema ‘Samen sterk (in gebed)’. De week wordt afgesloten met de kerk-, school- en gezinsdienst. Tijdens deze dienst zal het werk wat de kinderen op school gemaakt hebben, te zien zijn.
Er is alleen kindernevendienst voor groep 1.
Bij de dienst hoort een leesrooster.

Bijbelleesrooster Week Kerk-School-Gezin 2015: Samen Sterk (door gebed)

De week van 19 t/m 24 januari is de week van ‘kerk-school en gezin‘. In alle groepen worden verhalen verteld, gezongen en geknutseld. Het thema is dit jaar: SAMEN STERK door de kracht van het gebed.
We denken bij dit thema vooral aan samen sterk zijn door gebed. In deze week is ook de landelijke ‘week van het gebed voor de eenheid’.
Wanneer u van plan bent om er ook in uw gezin aandacht aan te besteden, is onderstaand leesrooster samengesteld.
De verhalen komen zowel uit het Nieuwe Testament als het Oude Testament.

Samen lezen: Samen praten:
Maandag 19 januari 2015 Mattheus 18: 19-20
“ Samen bidden” Het laatste vers is de weektekst.
• Wat betekent dit eigenlijk?
• Wat zegt de Heere Jezus hier tegen ons?
• Wanneer mag jij bidden?

Dinsdag 20 januari 2015 Esther 3t/m 5:8 (4:15-17)
“ Esther vraagt het volk mee te bidden voor behoud van haar volk.” Dit verhaal heb je ook op school gehoord vandaag. Kun je het verhaal in het kort navertellen?
• Esther vraagt hulp en gebed. Van wie?

Woensdag 21 januari 2015 Richteren 7 “Gideon” Dit verhaal heb je ook op school gehoord vandaag. Kun je het verhaal in het kort navertellen?
• Op welke manier staat Gideon sterk?
• Hoe vraagt hij daarom?

Donderdag 22 januari 2015 Handelingen 12
“Petrus ontsnapt uit de gevangenis en komt bij Rhodé”. Dit verhaal heb je ook op school gehoord vandaag. Kun je het verhaal in het kort navertellen?
• De discipelen baden samen om hulp. Kregen ze die hulp?
• Geloofden ze dat ze die hulp van God kregen?

Vrijdag 23 januari 2015 Mattheus 6: 9-13 • Wat hebben jullie precies gelezen?
• Waarom past dit stukje zo goed bij het thema?

In de week staat onderstaande Bijbeltekst centraal:
‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben IK in hun midden‘ :
Matthëus 18:20.

Reacties zijn gesloten.