Week van gebed

In de week van 18 tot en met 25 januari wordt traditioneel wereldwijd aandacht gegeven aan de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Een initiatief van de Wereldraad van Kerken. In het kader hiervan wordt er een oecumenische dienst gehouden op zondag 18 januari 2015, aanvang 17.00 uur in de RK Pauluskerk, Rembrandtstraat 27 te Hardinxveld-Giessendam. De voorgangers in de kerkdienst zijn:
Ds. J. Bakker, Ds. S. Ris (Geref. Kerk Boven H.Veld, Ds. Z. Albada (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap H.Veld) en C.J.M. Vlaming (pastor R.K. H.Veld). Na afloop volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Reacties zijn gesloten.