Kerstmarkt 13 december 2014.

Graag willen we de kerstmarkt die op zaterdag 13 december van 10.00 tot 14.00 uur gehouden wordt nog eens bij u onder de aandacht brengen.
De opbrengst van deze kerstmarkt zal deze keer voor twee doelen bestemd zijn: de CV installatie in de kerk en de stichting Bright Star Education.

De CV installatie zal op termijn aan vervanging toe zijn, hier is een fors bedrag mee gemoeid en het is belangrijk dat er nu al aan gewerkt wordt hier een reserve voor op te bouwen.
We zitten allemaal graag warm tijdens onze samenkomsten, ook alle andere ontmoetingen die in ons kerkgebouw plaatsvinden zoals clubs, catechisaties, enz. kunnen we niet in de kou laten zitten.

De Stichting Bright Star Education, kortweg Bright Star of BSE, zet zich in voor kansarme kinderen in de sloppenwijken van Pune, India. Op de school van Bright Star ontvangen momenteel ongeveer 150 kinderen kwaliteitsonderwijs, voedsel en indien nodig medicatie, zodat ze de kans krijgen zich uit de sloppenwijken te ontworstelen. Naast de school is is er ook het Bright Star weeshuis, waar weeskinderen met Aids worden opgevangen. Deze kinderen ontvangen medicijnen, eten, onderdak en heel veel liefde zodat ook voor hen een mooi leven in het vooruitzicht ligt. Verder verzorg Bright Star nog informatievoorziening in de wijken, om ouders van kinderen te motiveren om hun kinderen onderwijs te laten volgen en in te laten zien dat er, ondanks dat zij dagelijks moeten worstelen om te overleven, ook nog kansen in het leven zijn.

De Nederlandse Stichting van Bright Star zet zich in om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Wij willen mensen motiveren om mede betrokken te zijn, om de zorgen te delen maar met name om met elkaar de schouders onder dit project te zetten. Een prachtig doel waarmee wij willen laten zien dat wij graag naaste willen zijn van hen die ons zo nodig hebben en hiermee uitvoering geven aan deze bijbelse opdracht. De stichting is gevestigd in Giessenburg. Het bestuur bestaat uit: Bert Besems, Henk Bakker, Jan van ’t Hoog en Siebold Freeke. Zij zetten zich graag in voor Bright Star en willen u motiveren om dit doel te steunen.
Maak ook het verschil voor deze kansarme kinderen en steun Bright Star Education.

Om de kerstmarkt tot een succes te maken hebben we uw hulp ook nodig. We gaan deze keer ook weer kerststukjes maken, daarvoor hebben we weer materiaal nodig zoals bakjes, kransen, oase, vulmateriaal, etc. Wie wil helpen om deze kerststukjes te maken is welkom op woensdag 10 december vanaf 19.00 uur, donderdag 11 december vanaf 9.00 uur en vanaf 19.00 uur. Dit zal gebeuren in een bijzaal in het kerkgebouw.

Ook wordt er aan de inwendige mens gedacht, wie van u kan er cake bakken? Er is koffie met cake, erwtensoep, pannenkoeken en vis te koop.

Heeft u nog goede niet gebruikte spullen, boeken of CD’s in de kast staan, dit is ook zeer welkom. Ook kassabonnen van slagerij van Prooijen, zegeltjes van het Stoepje en DE bonnen kunt u inleveren bij Theo Bakker.

De kerstpost wordt dit jaar ook weer rondgebracht in Hardinxveld Giessendam, Sliedrecht en Giessenburg, inleveren in het kerkcentrum.

Graag zien we u op de kerstmarkt om ons te helpen de doelen te verwezenlijken en natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten.

Reacties zijn gesloten.