Let op………Kerkdiensten met een ander karakter

Op zondag 16 maart zal de ochtenddienst een ander karakter krijgen dan we gewend zijn. Het thema zal zijn: “Liefhebben”. Van de kerkenraad hebben we akkoord gekregen om deze vieringen een iets andere invulling te geven. Centraal zal staan: Gods liefde voor ons en onze liefde voor Hem en Zijn gemeente. De dienst zal laagdrempelig van opzet zijn. Tijdens de dienst wordt uitgelegd waar de verschillende onderdelen in de liturgie mee te maken hebben en waarom we het op deze manier doen. De uitleg die gewoonlijk tijdens de preek gehouden wordt, zal door de hele dienst heen lopen. Zo willen we de gemeente bewuster maken van de woorden die er in liederen en gebeden gesproken worden. Lofprijzing en aanbidding krijgen een grotere plaats.

Reacties zijn gesloten.