Lezing “Als kinderen andere wegen gaan”

Dit was een mooie lezing in de Geref. Kerk van Boven-Hardinxveld door Ds. Margriet van der Kooi, bestemd niet alleen voor ouders /grootouders, maar voor allen die er hartzeer van hebben, dat jonge mensen het geloof (en daarmee de kerk) achter zich laten. 
Zij wees er o.a. op, dat kinderen van hun ouders zijn, maar ook van de christelijke gemeente en het meest zijn zij van de Goede Herder.
Huiswerk voor kerkelijke gemeenten dus, waarin het begeleiden van jongeren heel veel aandacht dient te krijgen!
Jammer dat er maar zo weinig mensen uit onze kerk aanwezig waren op deze bemoedigende avond.
Voor wie alsnog interesse heeft: binnenkort ligt het boek, dat mevr. van der Kooi samen met pedagoog Wim ter Horst over dit onderwerp heeft geschreven, ter lezing op de lectuurtafel.                 
Daar ligt dan ook het boekje “Pelgrims en zwervers”, een bundel columns die zij schreef voor het Christelijk Weekblad : fijnzinnige verhalen o.a. over haar werk als ziekenhuispastor.             Aanbevolen!

Reacties zijn gesloten.