Liturgische schikkingen 40-dagentijd

Vanaf de eerste zondag in de 40-dagentijd (17 febr.) maken we weer een symbolische schikking, passend  bij het oecumenisch leesrooster en het project van de kindernevendienst uit Kind op zondag.  Het thema van de schikkingen is: “Nieuw leven”

De lezingen zijn in deze tijd uit de boeken van Samuel en beginnen met de zalving van de herder David tot koning (terwijl Saul dan nog koning is) en daarna het koningschap van David. De basisschikking is een weg van lavastenen, die de tocht verbeeldt die koning David en Jezus gaan, als koningen naar Gods hart. Geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken.

Op die weg wordt iedere week een lichtje meer geplaatst en ook komen er bloemen / voorwerpen bij die met de lezing te maken hebben.

We hopen met deze schikkingen een zichtbare bijdrage te leveren aan de erediensten in deze bezinningstijd, om zo uit te komen bij het feest van Pasen. Met de opstanding van Jezus komt het nieuwe Leven aan het Licht: de weg staat in volle bloei en de 6 lichtjes zijn vervangen door een grote kaars.

De foto’s en uitleg van de schikkingen komen op de beamer, de website en het prikbord in de ontmoetingsruimte. In onze werkmap zitten ook foto’s/ansichtkaarten, die we, evenals in de afgelopen adventtijd, als groet vanuit de kerk naar gemeenteleden sturen .

De bloemschikdames

Reacties zijn gesloten.