Nacht van Gebed 27-28 mei 2016

In de nacht van 27 op 28 mei blijven duizenden christenen wakker om te bidden voor de vervolgde kerk.

Ruud Kraan, directeur Open Doors Nederland: “Christenen in Nederland en Vlaanderen moeten nachtvan gebedwakker zijn, en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. Een risico is dat we bang worden of boos op de vervolgers. Toch roept de Bijbel op om onze vijanden lief te hebben. Een opdracht die naadloos aansluit bij Efeziërs 6:12, waar staat dat onze strijd niet is gericht tegen mensen; het is een geestelijke strijd. Daar staan we dit jaar bij stil.”

U kunt bidden met duizenden anderen in Nederland in het gebouw van de Christengemeente, Breedeway 1a op vrijdag 27 mei tussen 20.00 tot 24.00 uur. (hp)

Reacties zijn gesloten.