Gebedskring

Gebed van Davidbiddende handen
Psalm 25:1-7
Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

David is de man naar Gods hart. Zijn gebeden mogen een groot voorbeeld voor ons zijn. We gaan bidden in de consistorie om 18.30 uur op zaterdag 4 en 18 juni en 2 juli. (hp)

Gebedskring?? Klik hier

Reacties zijn gesloten.