Nieuws van de ZWO-commissie

Lopend vuurtje>> zie onder Activiteiten

Dienstenveiling was een groot succes!

De dienstenveiling op zaterdag 25 mei was een groot succes!
Ondanks het beperkt aantal aanwezigen (ca. 30 mensen) hebben we een heel gezellige ochtend gehad en zijn bijna alle items geveild.
Dit heeft een totaalbedrag van € 814,95 opgebracht!!!!
Wij willen iedereen die heeft meegedaan aan de veiling hartelijk bedanken!

De twee nog ongeveilde items:

  • Betsy de Ruiter komt een avondje oppassen;

  • Porseleinen pop (staat in de ontmoetingsruimte);

 Wilt u nog bieden??? Stuur een mailtje met uw bod naar zwo@pknhardinxveld.nl

Reacties zijn gesloten.