Onze kerk en de Voedselbank

Eigenlijk is het iets waar we niet trots op kunnen zijn: een Voedselbank in ons dorp. In een land wat tot de rijkste landen ter wereld gerekend kan worden. En toch …… zijn er mensen in ons land en in ons dorp die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.
De oorzaken zijn divers: langdurig zonder werk, slechte controle op budget, een lichamelijke of geestelijke beperking, vluchtelingen zonder werk, verslavingen, schulden uit het verleden, loonbeslag, echtscheiding, enz.
Als je er goed over nadenkt: het kan iedereen gebeuren! Dank God op je blote knieën als je het zelf goed hebt!
En toch kunnen we er trots op zijn: Op een Voedselbank in ons dorp. Dat er vrijwilligers zijn, dat onze kerk de ruimte geeft in ‘het Spoor’, dat er bedrijven zijn die de Voedselbank van allerlei waren voorzien, dat er mensen durven komen, dat er veel mensen in ons dorp en in onze Kerk zijn die de situatie van medeburgers niet van afstand observeren, maar de handen uitsteken om te helpen!
Uw diaconie heeft vorig jaar een aantal acties opgezet die in onze gemeente blijkens de reacties erg aansloegen. Er werd ruim 500 euro extra geschonken op de rekening van de diaconie én de reacties van de cliënten van de Voedselbank waren heel positief! Daarom gaan we er mee door! Ook dit jaar vragen we daarom uw bijdrage voor de volgende acties:

1. Een bon van onze kerk met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Deze bon geeft tevens recht op een kopje koffie met een overheerlijke koek in Deelcafé De Buurman (ook zo’n prachtig lokaal initiatief!). De mensen van de Buurman hopen daarmee tevens de drempel voor de cliënten van de Voedselbank om bij de Buurman binnen te komen, te verlagen.

2. Een cadeaubon voor de vrouwen met Moederdag en voor de en mannen met Vaderdag.

3. Een speelgoedbon voor kinderen bij aanvang van de grote vakantie. Voor hen zit die vakantie er meestal niet in, maar een cadeautje kan de pijn daarover verlichten.

We hopen en rekenen weer op medewerking en vrijgevigheid van veel gemeenteleden!
U kunt uw bijdrage storten op NL84 RABO 0325 0075 19 ten name van de Diaconie PKN Ger. Kerk Giessendam Neder Hardinxveld met als omschrijving: Voedselbank.

Bij voorbaat, namens de diaconie maar vooral namens alle cliënten en medewerkers, hartelijk dank. (wk)

Reacties zijn gesloten.