Projectdienst 22 september

 

Op zondag 22 september zal in de ochtenddienst het project “Een beter leven op Biak, Papua” (Kerk in Actie nummer W004849) bij u onder de aandacht worden gebracht. Dit is één van de vier projecten die we als gemeente, via Kerk in Actie, in Indonesië ondersteunen.

Begin jaren ’90 besloot de Indonesische regering dat Biak een nieuw centrum voor toerisme in het oostelijk deel van Indonesië zou worden. Om het eiland in West Papua hier klaar voor te maken werden op grote schaal faciliteiten gebouwd en bossen geëxploiteerd. Helaas had dit grote gevolgen voor de plaatselijke bevolking, die plaats moest maken voor de nieuwe plannen. Hele dorpen werden verplaatst en de natuurlijke hulpbronnen die altijd bronnen van levensonderhoud waren geweest, werden steeds minder toegankelijk. Compensatie hiervoor kregen de mensen niet. Uiteindelijk is het grootschalige toerisme dat de regering voor ogen had nooit van de grond gekomen in Biak. Het enige wat nog resteert is een plaatselijke bevolking die met lege handen achterbleef. Kerk in Actie ondersteund de organisatie Rumsram. Rumsram leert de dorpelingen hun landbouw met moderne kennis en organische middelen te verbeteren, geeft onderricht in o.a. duurzaam visbeheer en leert dorpelingen om producten om te zetten in aantrekkelijke marktkoopwaar.

Hierbij wordt uitgegaan van de lokale kennis en middelen en wordt de samenwerking tussen dorpelingen en de overheid bevorderd. De integrale aanpak helpt werken aan een beter inkomen, beter beheer van de natuur en gezondheid van het gezin.

Inmiddels zijn Sander en Laura weer terug uit Indonesië. Bent u ook benieuwd hoe hun reis met Kerk-in-Actie/TogetThere is geweest en hoe de ‘Art of Life’ van de Indonesiërs is?
Na de morgendienst van 22 september zullen zij een presentatie geven in de ontmoetingsruimte. Wij zien u graag de 22
e!

Reacties zijn gesloten.