Serve the village.

Wat is Serve the Village?
Zaterdagochtend 26 september 2015 willen we met gemeenteleden van diverse kerken dienend bezig zijn in het dorp. Door onze handen uit de mouwen te steken voor anderen hopen we iets van Christus’ liefde te laten zien.

We willen mensen de kerk van dichtbij laten ervaren.
Hoe druk we als kerkleden ook bezig zijn om te getuigen in Woord en daad: er zijn veel medebewoners die nog nooit de kerk van dichtbij hebben meegemaakt. Ze ervaren weinig van ‘omzien naar elkaar’. Ze weten ergens wel van ‘God’, maar Zijn liefde is voor hen vaag en onherkenbaar gebleven. Hoe zou het zijn wanneer ze kerkleden in hun straat, tuin of huis ontmoeten die hun handen uitsteken? Belangeloos en vrijwillig. Niet omdat het moet, maar omdat ze gedreven worden door Gods mensenliefde.
Wij hebben ervaren dat het de mensen die onze hulp ontvangen heel goed doet.

We werken samen met Servanda, Omnivera en de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Als kerk weten we vaak niet waar we kunnen helpen. Wij kunnen niet achter de voordeur kijken om te weten wat er allemaal in het dorp speelt. Daarnaast zitten sommige mensen zo diep in de problemen, dat een ochtendje hulp veel te weinig lijkt te zijn. Daarom werken we intensief samen met Welzijnsorganisatie Servanda, woningcoöperatie Omnivera en verschillende diensten van de gemeente. Zij selecteren voor ons de adressen waar mensen onze hulp waarderen en waar onze hulp zin heeft. Tijdens het project helpen zij met allerlei praktische zaken. Na de zaterdagochtend blijven zij in contact met degenen die we geholpen hebben.

Er is voor iedereen iets te doen
Denk aan het opknappen van tuinen en werkzaamheden in huis die nodig zijn om de bewoners te helpen een nieuwe start te maken: muren sauzen, schoonmaken of het uitvoeren van simpele reparaties. Maar er zijn ook projecten waarin je een mooie ochtend verzorgt voor groepen in de samenleving die weinig aandacht krijgen: ouderen, asielzoekers, vereenzaamde of anderszins beperkte mensen. Er zijn ook projecten mogelijk in de openbare ruimte door afval op te ruimen of openbare plekken op te knappen.

In het najaar van 2014 vond de eerste Serve the Village plaats in Boven-Hardinxveld.
Groepen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk knapten tuinen op, bij iemand thuis werd een nieuw keukenblok geplaatst en andere reparaties uitgevoerd en er werd een ochtendprogramma verzorgd voor ouderen in de Tiendwaert.
Inmiddels is het aantal deelnemende kerken uitgebreid zodat we meer projecten kunnen uitvoeren. Je kunt je individueel opgeven, maar ook als (vrienden)groep, als kring of commissie. Ook jongeren kunnen zich opgeven. Voor hen proberen we passende projecten te vinden.

Geïnteresseerd? Noteer de datum vast in je agenda
Na de zomervakantie laten we meer van ons horen.

De werkgroep Serve the Village
Dick Klein (Herv. gemeente Giessendam – Neder-Hardinxveld)
Dick den Breejen (Geref. Kerk Boven-Hardinxveld)
ds. Sander Ris (Geref. Kerk Boven-Hardinxveld)
Herv. gemeente Boven-Hardinxveld
Konraad den Boef (Omnivera)
Gerard Voorberg (Omnivera)
Sylvia de Ruiter – van Iperen (Servanda)
Peter van Wijngaarden (op persoonlijke titel) (hp)

Reacties zijn gesloten.