Pastorale zorg

Broeders en zusters, in de afgelopen kerkenraadsvergadering is er gesproken over het duidelijk en kort houden van de lijnen voor pastorale zorg in de komende tijd, na 23 augustus, dat we geen predikant hebben. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar meeleven in lief en leed. Doen zich momenten voor dat extra zorg nodig is, wilt u dan met de sectieouderling contact opnemen. Die kan dan, indien gewenst, verdere stappen ondernemen.
In het jaarboekje staan alle gegevens vermeld.
Is de sectieouderling niet bereikbaar, neem dan contact op met de scriba of de preses. Samen zijn we gemeente van Christus.
Laten we dan ook in verbondenheid met elkaar trachten iets daarvan uit te stralen naar elkaar en naar buiten.

Reacties zijn gesloten.