Solidariteitskas 2017

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening (deskundige vrijwilligers die aanvragen behandelen van gemeenten die voor noodzakelijke grote uitgaven staan welke ze zelf even niet kunnen financieren of om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben) die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.
We doen het samen, we zijn samen kerk.
Ook vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan en die te intensief en kostbaar zijn, worden gefinancierd vanuit de Solidariteitskas.

Bijdragen:
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
In juni zal een brief met acceptgiro bij u worden bezorgd.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! (wk)

Reacties zijn gesloten.