Uitnodiging voor voorlichtingsavond microkredieten via Oiko Credit.

In het contactblad van januari/februari jl. heeft er een
artikel gestaan van de diaconie over microkrediet.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan wordt u nu uitgenodigd
om een voorlichting hierover bij te wonen. Zie
onderstaande informatie.
Hiermede nodigen wij u, uw diaconie en
geïnteresseerde gemeenteleden uit voor het bijwonen
van een voorlichtingsavond inzake microkredieten via
Oiko Credit. Deze avond zal worden georganiseerd door
de diaconie van de Hervormde Gemeente Giessendam
Neder-Hardinxveld.
Oiko Credit is al 40 jaar succesvol met microkrediet in
ontwikkelingslanden. Kleine leningen voor beginnende
ondernemers, die daarmee zelf een menswaardig
bestaan op kunnen bouwen.
De bijeenkomst zal worden gehouden op D.V.
Woensdag 10 februari 2016 a.s. vanaf 19.30 uur in het
Hervormd Centrum. Spreker op deze avond zal zijn
directeur Hann Verheijen. Er is deze avond uiteraard
ook volop ruimte voor vragen en discussie op dit
terrein.
In verband met de te bespreken zaalruimte zouden wij
graag voor 03-02-2016 van u willen vernemen of u van
plan bent deze bijeenkomst bij te wonen en met
hoeveel personen u denkt te komen.
U kunt dit door geven op het e-mail adres:
jwbuijk@live.nl
Met hartelijke groet,
namens de Diaconie van de hervormde gemeente
Giessendam Neder-Hardinxveld
J.W. Buijk, notulist

Reacties zijn gesloten.