Zangdienst 2 maart 2014

Zoals al vele jaren gebruikelijk is, worden jaarlijks een tweetal diensten gehouden waar veel in gezongen wordt.

De gekozen liederen zijn zeer divers en afgestemd op de woordverkondiging.

De meditatie zal worden verzorgd door Ds. S. Boukes uit Damwoude.

Als thema voor deze dienst is door hem gekozen: “Uit het paradijs – naar het Paradijs”.

De schriftlezing komt uit Genesis 3 vers 22-24 en Openbaringen 22 vers 1–5.
Op het orgel worden wij begeleid door Rens de Winter.

 Arie Rietveld, Dick Overduin en Jan van Heteren

Reacties zijn gesloten.