ZWO-collecte 1 december: Indonesië kinderen in de knel

Deze zondag zal er aandacht zijn voor het project Kinderen in de knel in Yogyakarta, Indonesië, waar we als gemeente (in samenwerking met de classis) aan verbonden zijn.
In het vorige programma van Anak Wayang Indonesia (AWI) dat Kerk in Actie ondersteunde, werd de jeugd door middel van creativiteit zelfvertrouwen bijgebracht. Het programma heeft een positief resultaat gehad.
Momenteel richt AWI zich erop om de kinderen beter te laten presteren op school.

Zelfvertrouwen door creativiteit
Anak Wayang was een project waarin kinderen leerden om nieuwe manieren te vinden om hun gevoelens en creativiteit te uiten. Hierdoor nam hun zelfvertrouwen toe. De kinderen leefden in een gebied met hoge werkloosheid en de ouders moesten zo vechten voor hun bestaan dat ze amper oog hadden voor hun kinderen en hun rechten en behoeften. Veel kinderen moeten helpen om het gezinsinkomen aan te vullen, vaak na schooltijd. De kinderen lopen risico om door schooluitval en verslaving op straat te eindigen of in werksituaties waar ze uitgebuit worden.

Beter presteren op school
D.m.v. de aanpak ‘spelen is leren en leren is kinderspel’ zijn veel kinderen betrokken bij de activiteiten van Anak Wayang. Het zijn naschoolse activiteiten zodat de kinderen geen school hoeven te missen.
Sterker nog: de activiteiten zijn erop gericht om de kinderen beter te laten presteren op school. Gemeenschap en ouders ondersteunen de activiteiten en doen ook mee. Hun kinderen doen het steeds beter. Vrijwilligers helpen na schooltijd kinderen met hun huiswerk of geven hen bijles.

Reacties zijn gesloten.