ZWO-projectdienst 26 oktober

In de ochtenddienst zal weer een project van Indonesië, dat door onze gemeente ondersteund wordt, onder de aandacht worden gebracht.

Opvang straatkinderen in Yogyakarta.
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten, kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties.

Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Reacties zijn gesloten.