IN GESPREK MET GEMEENTELEDEN

Tijden veranderen en ook geloofsbehoeften veranderen. Daarom is het goed om je als kerk af en toe af te vragen: in hoeverre sluit de kerk nog aan bij de behoeften van de leden? Hebben de diensten het juiste karakter? Organiseert de kerk voldoende activiteiten en sluiten deze aan bij de behoeften van gemeenteleden? Etc.

Af en toe eens in de spiegel kijken kan dus geen kwaad.
Daarom gaan we hierover met gemeenteleden in gesprek. We focussen ons hierbij op de leden in de leeftijd van ongeveer 25 tot 45 jaar. Deze ‘middengroep’ is de laatste jaren steeds minder zichtbaar in onze gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet met hun geloof bezig zijn.
Is dit dan een verwoede poging om hen weer in de kerkbanken te krijgen? Nee.
Door het voeren van open, individuele gesprekken willen we vooral luisteren. Wat houdt deze groep bezig? Wat zijn hun interesses? Op welke manier houdt het geloof hen bezig? Wat verwachten zij van de kerk? Welke betekenis heeft de kerk voor hen? Welke tips hebben zij? Door op deze manier inzicht te krijgen in wat hen bezighoudt en wat hun behoeften zijn, kunnen we samen met deze leden kijken of de kerk méér voor hen kan betekenen dan nu.
En zo ja, hóe we dat samen kunnen realiseren. Daarbij gaat het ook om de ontmoeting; door te tijd te nemen voor een individueel gesprek, willen we als kerk een betrokken en uitnodigende gemeente zijn. En bovenal een kerk die voor iedereen betekenisvol is.

Naast de mensen die wij zelf gaan benaderen, is het ook mogelijk om je vrijwillig op te geven. Val je in bovengenoemde leeftijdscategorie (iets ouder of iets jonger mag ook) en lijkt het je leuk om over bovenstaande in gesprek te gaan? Wil je graag je tips meegeven voor wat de kerk kan verbeteren? We gaan graag met je in gesprek!
Geef je op bij Stenny Stuurman via cjstuurman@gmail.com.

In oktober 2014 starten we met de gesprekken. In maart 2015 hopen we de eerste resultaten terug te koppelen.

Stenny Stuurman, Antoinette Polak, Marco Lijst, Marius den Butter, Wolter Smit, Talitha Mol en Moniek de Ruijter.

Reacties zijn gesloten.