Zondag 12 oktober, collecte Werelddiaconaat

Het noordwesten van Nepal is onherbergzaam. Het land is droog en onvruchtbaar en brengt onvoldoende op om een gezin een heel jaar te kunnen onderhouden. Veel mannen vertrekken daarom naar India om geld te verdienen. Als ze terugkomen, zijn ze vaak besmet met het HIV/AIDS virus.
De christelijke organisatie United Mission to Nepal (UMN), partner van kerk in Actie, biedt in dit afgelegen gebied zorg aan gezinnen die getroffen worden door de gevolgen van HIV/AIDS.
UMN leert hen hoe ze moeten omgaan met HIV/AIDS en helpt bij het zoeken naar de juiste gezondheidszorg.
Via zelfredzaamheidsgroepen krijgen vrouwen hulp om in hun eigen onderhoud te voorzien.
UMN verstrekt vrouwen een lening, waar ze bv. een geit mee kunnen kopen. Met de opbrengst van de verkoop van jonge geitjes verdienen ze voldoende om hun gezin te onderhouden.
Dankzij de hulp van UMN verminderen de zorgen van deze gezinnen en kunnen ze ontkomen aan een leven in armoede.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie UMN project. Helpt u mee?

Reacties zijn gesloten.