Actie Kerkbalans 2013

Wat is de kerk jou waard?

De volgende maand wordt in de periode van 13 t/m 27 januari de actie Kerkbalans weer gehouden. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor 2013. De actie heeft als thema “Wat is de kerk jou waard?” We vragen u/jou om over die vraag na te denken. Want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor een ieder om eigen redenen.

De vraag “Wat is de kerk jou waard?”, kan ook worden omgekeerd en luidt dan “Wat kan ik voor de kerk betekenen?”
U kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijk kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd. En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk. Zodat onze kerk van waarde kan blijven, voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in de toekomst.

De Vaste Vrijwillige Bijdrage is voor onze kerkelijke gemeente de belangrijkste inkomstenbron en is uitsluitend bestemd voor eigen plaatselijk kerkenwerk. We denken hierbij aan salarissen, energie, gebouwenonderhoud, kosten van de eredienst en bijzondere activiteiten. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een totaal aan toezeggingen van € 100.000,00. We hopen natuurlijk op meer.

In week 3 wordt de enveloppe met folder en invulkaart bij u/jou bezorgd en in week 4 met uw/jouw reactie weer opgehaald.

Kerkbalans: van harte aanbevolen!

Reacties zijn gesloten.