Kerk-, school- en gezinsdienst 27 januari a.s.

Kerk school en gezinsdienstOp zondag 27 januari 2013 is er om 9.30 uur weer een dienst voor kerk, school en gezin.

In de voorgaande week wordt op school aandacht besteed aan het thema ‘dankbaarheid’. De week wordt afgesloten met de kerk-, school- en gezinsdienst. Tijdens deze dienst is het werk dat de kinderen op school gemaakt hebben, te zien. De voorganger van de dienst is ds. Bakker. Er is alleen kindernevendienst voor groep 1.

Leesrooster

Maandag 21 januari Lukas 24: 13-35 De Emmaüsgangers
Dinsdag 22 januari 1 Samuel 1 en 2: 1-11 Geboorte van Samuel en loflied van Hanna
Woensdag 23 januari Lucas 17: 11-19 De tien melaatsen
Donderdag 24 januari Marcus 12: 41-44 Het penningske van de weduwe
Vrijdag 25 januari Mattheüs 18: 21-35 De onbarmhartige dienstknecht
Zaterdag 26 januari 1 Thessalonicenzen 5: 12-28 Het gedeelte van de weektekst

 

Reacties zijn gesloten.