Avondmaalcollecte 12 januari

De diaconie heeft besloten om de opbrengst van de avondmaalcollecte van 12 januari te bestemmen voor Stichting Make The Difference.

Dick en Bernike van Mersbergen hebben 33 jaar in Drongelen (NB) gewoond en gewerkt op hun boerderij. Behalve voor hun eigen bedrijf werken, wilden ze graag iets gaan betekenen voor de minderbedeelden. Na het verkopen van hun boerderij zijn ze zich gaan richten op het ontwikkelingswerk, met name in Afrika. Zij willen hun talenten, tijd en geld graag delen met hen die het minder goed hebben, zoals dak- en thuislozen, wezen en andere kwetsbare kinderen in Afrika. Elk mens is uniek en verdient een kans te krijgen om zijn of haar toekomstdroom waar te kunnen maken.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het initiëren, begeleiden en controleren van concrete projecten/ initiatieven:

  • niet alleen gelden beschikbaar te stellen, maar ook goederen;
  • het wereldwijd ondersteunen van minderbedeelden, zowel in materiële als in immateriële zin;
  • de lokale bevolking stimuleren, opleiden en instrueren;
  • om toezicht te houden op de voortgang van het project;
  • het bieden van werkgelegenheid aan de plaatselijke bevolking.

Hoe werkt de stichting?

De reis- en verblijfskosten wordt door het echtpaar zelf betaald, zodat elke euro terecht komt bij het project waarvoor ze zich  inzetten. Er wordt aangesloten bij een lokaal initiatief en samengewerkt met de lokale bevolking, zodat het project ook echt bij hun behoeften aansluit en het iets van en voor henzelf wordt.
Indien mogelijk wordt de hele gemeenschap erbij betrokken.
Het is belangrijk dat, na hun vertrek, het werk gestimuleerd en ondersteund wordt en doorgaat. Het project wordt minimaal één keer per jaar bezocht. Veel wordt er aangestuurd via de mail.

Dick en Bernike zijn al enigszins bekend bij ons, nl. doordat:
* het geld van Lopend Vuurtje in 2012 ook naar deze Stichting is gegaan (in meer Contactbladen heeft destijds al een stukje over hen gestaan)
* er aandacht aan deze stichting is besteed in het boekje wat    afgelopen jaar gekocht kon worden ter ondersteuning van de veertigdagentijd (onder het kopje “ons project”)

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Reacties zijn gesloten.