Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Ook in 2014 wordt, onder aanmoediging van de Raad van Kerken in Nederland, aandacht gegeven aan de Week voor de Eenheid.
Het thema voor dit jaar luidt: “Is Christus dan Verdeeld?”
Een tekst uit 1 Corinthiërs 1:13.

De Christenen in Canada bedachten het thema voor dit jaar. Als je terug gaat in de geschiedenis blijkt dit een toepasselijke tekst. Immers toen na de Tweede Wereldoorlog veel Nederlanders emigreerden naar Canada, namen zij ook een Christelijke verdeeldheid mee. Nagenoeg elke Nederlandse richting kreeg een Canadese variant. Daar moesten de emigranten en zij die achterbleven wel eens om glimlachen. Het was uiteraard een spiegel van wie we zelf zijn.

Om deze reden stemt het tot blijdschap dat juist de Canadezen het thema aanreikten waarover we tijdens de komende week voor de eenheid zullen nadenken: “Is Christus dan verdeeld?” Paulus stelde deze vraag al indringend. Het begint er al mee dat Christus één is en zijn kerk als gevolg hiervan ook. Uiteindelijk zullen wij als (gelovige) mensen daar naar leren te handelen. Exact: bidden!
Laten we daar gezamenlijk en met overtuiging ruimte voor maken.

Om u op weg te helpen en om de Week van Gebed een inspirerende start te geven heeft de plaatselijk Oecumenische Werkgroep Interkerkelijk Contact een Oecumenische kerkdienst georganiseerd.

Op zondag 19 januari staat de kerkdienst in het teken van De Week van Gebed. Als leidraad is de liturgie aangehouden zoals deze door de Raad van Kerken is voorgesteld. Leden van de werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk van Beneden- en Boven-Hardinxveld, Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB en Het Vicariaat Land van Giessen en Linge, hebben een bijdrage geleverd aan de samenstelling van een sfeervolle dienst. Medewerking wordt verleend door: Ds. J. Bakker, Ds. S. Ris, Ds. Z. Albada en Pastor C.J.M. Vlaming MhM.

U bent van harte welkom op:      Zondag 19 januari 2013

Waar:                                      Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5
Aanvang:                                 17.00 uur
Medewerking:                          Ds. J. Bakker, Ds. S. Ris, Ds. Z. Albada en
Pastor C.J.M. Vlaming MhM

Na afloop wordt er een collecte gehouden t.b.v een kindertehuis in Roemenië.

Reacties zijn gesloten.