Brief van Ds. Arjan Plaisier

De scriba van de generale synode van de PKN heeft een aantal brieven geschreven gericht aan verschillende geledingen in onze kerk. Zo is er onder andere een brief gericht aan u als gemeente(lid). Deze brief staat h i e r in z’n geheel opgenomen. Mocht u belangstelling hebben voor de andere brieven, zoals bijvoorbeeld gericht aan kerkenraad of individuele ambtsdragers, dan kunt u deze vinden op de website van de PKN www.pkn.nl/ambt.

Reacties zijn gesloten.