Collecte Heilig Avondmaal 13 juli bestemd voor Zilt

Zilt juli 2014

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn.
Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Ook veel particulieren dragen Zilt een warm hart toe. Stichting Zilt ontvangt geen subsidies en is voor haar werk deels van giften afhankelijk.

Reacties zijn gesloten.