Clubs

Voor scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs zijn er verschillende clubs. Tijdens de clubbijeenkomsten wordt uit de bijbel gelezen, gebeden, geknutseld en gesproken over het geloof.
Eens per jaar gaan de clubs met elkaar op kamp. Dit gebeurt aan het einde van het seizoen.

Hier vind je informatie over de verschillende clubs.

Clubs

“De Spoorzoekers”  (jongeren 7 t/m 12 jaar)

Donderdagavond 1x per 2 weken van 18.30-20.00 in Het Spoor

28 september 2017
12 oktober
26 oktober
9 november
30 november
14 december
11 januari 2018
25 januari
8 februari
22 februari
8 maart
22 maart
3 april

Kamp 2018: 13, 14 en 15 april

Leiding:
Lesly Stuurman (06-24968185)
Joke van Houwelingen
Angela Schooneveld
Carlo Stuurman
Elma & Rolf de Kok

“De Trefvogels” (jongeren 12 t/m 16 jaar)

Woensdagavond 1x per 2 weken, 19.30 – 21.00 uur in Het Spoor

27 september 2017
11 oktober
25 oktober
8 november
29 november
13 december
10 januari 2018
24 januari
7 februari
21 februari
7 maart
21 maart
4 april
25 april

Leiding:
Corné Visser Troelstrastraat 60
Anita Sommeijer Oranjestraat 20 tel. 611386
Marius den Butter Wisboomhof 11  tel. 615681

“What’s up” (jongeren 16 t/m 20 jaar)

Contactpersoon:
Alex van der Sloot    tel.: 0614353374