Heilig Avondmaalscollecte 10 september

De collecte is bestemd voor ‘SAVE’ (Social Awareness and Voluntary Education) is een organisatie in Tirupur in Zuid-India die kinderarbeid wil beëindigen, arbeidsomstandigheden en rechten van de migrantenarbeiders wil verbeteren en de positie van vrouwen versterken.
In Tirupur werkt de lokale ngo (Non Governmental Organization) ‘SAVE’ aan de rechten van kinderen en arbeidsrechten voor volwassenen in de kledingindustrie. Tot nu toe zijn 739 kinderen uit het werk gehaald en naar school gebracht. Ook zijn 1929 kinderen tegen schooluitval beschermd en 48 kinderen volgen onderwijs op ‘brugscholen’.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven.
De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie ‘SAVE’ doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van ‘SAVE’ aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. ‘SAVE’ is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar  school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

Wat kan ‘SAVE’ met uw bijdrage doen?
· Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
· Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
· Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
· In Tirupur kinderarbeid vrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.
· Kinderen opsporen kost €2.100,- per jaar   (500 kinderen, €4,25 per kind).
· Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost €3.000,- per jaar (€120,- per kind).
· Tijdelijke opvang voor 50 kinderen, die niet bij hun familie kunnen zijn kost €11.000,- per jaar (€650,- per kind).
Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. (wk)

Reacties zijn gesloten.