Het gebed (luisteren)

Bidden is het ogenblik dat de hemel en de aarde elkaar kussen. (Spreuk van een joodse wijsgeer)

“Recentelijk las ik de volgende uitspraak: ‘De enige zorg van de duivel is om heiligen van het gebed af te houden. Hij is niet bang voor studies, werk en religie zonder gebed. Hij lacht om ons zwoegen, bespot onze wijsheid, maar beeft wanneer wij bidden’. De uitspraak geeft duidelijk aan hoe belangrijk gebed is.

Voor elke christen is het gebed een noodzaak. Gebed wordt niet voor niets de “ademhaling van de ziel” genoemd. Als we niet meer “ademen”, door het gebed achterwege te laten, is het snel afgelopen met ons geestelijk leven. Door het gebed onderhouden we het contact met God. Enerzijds kunnen we alles wat ons bezighoudt bij Hem bekendmaken anderzijds kan Hij, als we de Bijbel biddend lezen, tot ons spreken door Zijn Woord zodat we duidelijkheid krijgen over Zijn weg met ons. Bidden is veel meer dan alleen iets vragen aan God, het is het hebben van gemeenschap of vertrouwelijke omgang met God of zoals ik las: ‘Gebed is in feite niets anders dan in Gods nabijheid verkeren’, het is het ogenblik dat de hemel en aarde elkaar kussen (zie titel). Gebedstijd is een tijd waarin we ons afzonderen om Hem beter te leren kennen. Het doel van het gebed moet niet in de eerste plaats zijn dat onze verlangens worden vervuld of dat onze moeilijkheden worden opgelost, maar dat we Hem beter leren kennen en gaan vertrouwen.” (uit: bijbelarchief.nl)

Tijd om met elkaar te bidden voor de gemeente:

Op vrijdagavond om 19.00 uur in de consistorie van de kerk. Elke veertien dagen. 08 en 22 september; 06 en 20 oktober en 03 november.

Reacties zijn gesloten.