Kroonbede 2016

 

Op dinsdagavond 13 september a.s. wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door predikanten en politici van diverse christelijke kerken en politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Het thema van de kroonbede 2016 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Macht of Kracht’. Rond dit thema zal er gesproken, gebeden en gezongen worden. Ds. Van de Voorde zal de meditatie verzorgen en ds. Kos zal de kroonbede uitspreken. Jan Nederveen zal als gemeenteraadslid het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Gerrit Sterrenburg. Hij begeleidt ook de samenzang.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 13 september van harte welkom in het gebouw ‘de bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer van het kerkgebouw.

Reacties zijn gesloten.