Oerboek bijeenkomst met Carel van Schaik

Donderdag 9 februari 2017 om 20.00 uur geeft prof. Carel van Schaik een lezing over zijn bestseller “Het Oerboek van de mens”. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de ’s Gravenweg 251 in Rotterdam.

Een gespreksgroep van Apgenners en Vrijzinnigen heeft het initiatief genomen de auteur uit te nodigen vanuit Zürich. Van Schaik is hoogleraar primatologie en heeft de Bijbel (“Het Oerboek”) gelezen als evolutionnair bioloog, en is daarbij tot verrassende inzichten gekomen.

Entree is vrij (giften bij de uitgang); parkeren geen probleem. (hp)

Reacties zijn gesloten.