Op het Leven

Dienst van poëzie, verhaal en muziek.                                                                                     Zondag, 27 september 2015 om 18.00 uur in onze kerk.                                                                   Hans Bouma, poëzie en verhaal – Kees de Bruin, piano

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst van poëzie, verhaal en muziek. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianist Kees de Bruin muzikaal deelneemt.
Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus samen met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.
Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Kees de Bruin zorgt hierbij op de piano improviserenderwijs voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma telkens  als papieren bootjes zijn gedichten neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.
Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren. (rev.hp)

 

Reacties zijn gesloten.