Viering zondag 29-03-2020

Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: eigen jeugdwerk
2e collecte: eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Hulpvraag en -aanbod via Servanda omtrent corona-virus

We willen de hulpvraag omtrent vraag & aanbod en het sociale contact coördineren en stroomlijnen. Welzijnsorganisatie Servanda zal het aanspreekpunt zijn rondom deze vragen. Voor algemene vragen over het corona-virus kunt u contact opnemen met de GGD. Op de webpagina van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam is een overzicht te vinden van alle burgerinitiatieven omtrent het corona-virus in de regio. Zie: https://www.hardinxveld-giessendam.nl/Zorg_en_onderwijs/Zorg/Burgerinitiatieven

Zie ook de flyer: Flyer hulpvraag en -aanbod (1)

Bericht van de kerkenraad over Coronavirus

Update 23 maart 2020
Beste gemeenteleden en geïnteresseerden,

Ook jullie zullen het nieuws vanuit de overheid met de verscherpte maatregelen gehoord hebben.

Als kerk sluiten we aan bij deze maatregelen.
Concreet voor onze kerk betekent het dat er tot 1 juni geen kerkdiensten gehouden worden in onze kerk.


13 maart 2020

Zoals u waarschijnlijk bekend is heeft de overheid op donderdag 12 maart maatregelen bekend gemaakt ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus.
Ook de PKN heeft hier een advies over uitgebracht.
Als kerkenraad hebben we besloten dit advies te volgen.
Tot en met 29 maart zullen er geen kerkdiensten zijn in onze kerk.
Ook alle andere activiteiten zoals clubs, catechisatie, gespreksgroepen, vergaderingen e.d. zullen tot die datum vervallen.
Pastorale bezoeken zullen uitgesteld worden tot na 31 maart. We kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarin dringend behoefte is aan bezoek, schroom dan niet uw ouderling of predikant te bellen.

We beseffen dat dit ingrijpende maatregelen zijn, maar hopen op uw begrip.
We houden de berichtgeving in de gaten en zullen u verder informeren zodra we denken dat minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn en/of er meer duidelijk is over de situatie na 31 maart.

Wij hopen elkaar in goede gezondheid na deze crisis weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens uw kerkenraad,
Lia Bakker
Scriba

Viering zondag 22-03-2020

Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: ZWO
2e collecte: eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Spoorzoekers

Gisterenavond hadden we een gezellige clubavond bij de Spoorzoekers. Het onderwerp was Ruth.

Ruth moest aren gaan zoeken, omdat ze samen met Naomi als arme mensen terug gekomen waren uit Moab. Ruth was ook een buitenlandse en werd toch door Boaz geaccepteerd.
En niet alleen door Boaz maar ook door God, want hij maakte haar overgroot-oma van David. Daarna zijn we gaan knutselen met brooddeeg.

Jeugddienst 22 maart: VERVALT

DEZE DIENST GAAT NIET DOOR !!!

Op 22 maart staat er ook weer een jeugddienst gepland, dit keer een ‘passion2.0 dienst’ verzorgd door 4tune.
Deze themadienst is speciaal geschreven omtrent de lijdenstijd van de Here Jezus. De inspiratie voor de liedkeuze komt uit de verschillende versies van ‘The Passion’, die elk jaar uitgevoerd worden door de Evangelische Omroep.

‘The Passion 2.0’ bevat de volgende popsongs:
• Bløf – Open je ogen
• The Scene – Iedereen is van de wereld
• Claudia de Breij – Mag ik dan bij jou
• Trijntje Oosterhuis – Ken je mij
• Bløf – Harder dan ik hebben kan
• Marco Borsato – Als rennen geen zin meer heeft
• Heart – Alone
• Anouk – Lost
• Frank Boeijen – Zwart wit
• Guus Meeuwis – De weg
• Diggy Dex – Treur niet
• Katrina & The Waves – Love shine a Light

Stilte in de kerk

Waar vinden we nog de tijd en de rust (en de ruimte) om stil te worden, stil te zijn, tot stilte te komen.
In de stille weken zal op zaterdagmiddag de kerk open zijn, om een moment stil te worden. Vorig jaar hebben we voor het eerst de kerkenraadskamer ingericht als stilteruimte. Dit jaar zal daarnaast ook de kerkzaal beschikbaar zijn. Je krijgt de gelegenheid om een kwartiertje, half uur of een paar minuten tot inkeer te komen in de kerk. Gewoon maar even stil zijn. Een gebed uitspreken, denken over het leven of helemaal niets denken. Een tekst uit de Bijbel overdenken. Je gezin bij God brengen. Een mooi gedicht lezen. Met de ogen open of de ogen dicht. Met de handen gevouwen of de handen open. Met opgeheven hoofd of gebogen. Je krijgt de kans om jezelf te vinden of te verliezen. Overgave en inkeer. Jezelf zijn. Probeer dat eens. De schaamte voorbij. Waar maak je nog tijd voor? Hoeveel van je tijd mag voor God alleen zijn? God wacht op jou. Een ontmoeting van hart tot hart.
Ik ben die Ik ben en zal er altijd voor je zijn, heeft Hij gezegd. God houdt van jou.

Data: 07 en 14 maart 14.00-17.00uur; 21 maart niet; 28 maart van 15.00-17.00uur; 04 en 11 april van 14.00-17.00uur

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 8 MAART

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Mercy Ships.

Mercy Ships begon met een droom: Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers, die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Op dit moment heeft Mercy Ships één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Waarom een schip? 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken.

Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen.
Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

Meer informatie kunt u vinden op www.mercyships.nl

We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. Het is ook mogelijk te geven via de Givt app via de QR-code speciaal voor het avondmaal.