Acties

In de bijbel zegt God: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Christenen worden in de bijbel opgeroepen niet alleen te blijven staan, maar als kinderen van God met elkaar om te gaan. Vanuit die gedachte vinden wij het belangrijk om van betekenis te zijn voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

Zorg voor onze naasten op meerdere niveaus
Dichtbij doen we dat door de gemeenteleden die hulp nodig hebben of ziek zijn extra aandacht te geven. Vanuit de diaconie worden verschillende maatschappelijke instellingen ondersteund en op mondiaal niveau is de ZWO-commissie werkzaam (ZWO = Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking), zij ondersteunt o.a. via landelijke contacten projecten in andere werelddelen.

Acties
Ook door verschillende acties ziet de kerk om naar onze naasten. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Actie Schoenendoos en de Kerstmarkt.

Kijk onder “activiteiten” voor actuele acties.