Liturgische schikkingen 2023-2024

Bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen wordt met behulp van bloemen en andere materialen een schikking gemaakt met uitleg. Deze krijgt een plaats in de dienst en speelt daarin vaak ook een rol.

Liturgische schikkingen 2024

Liturgische schikkingen 2023

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd.

Met de schikkingen sluiten we niet aan bij het project van de kindernevendienst, maar bij dat van Kerk in Actie: ‘Ik ben er voor jou’.
De bijbehorende schriftlezingen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid.
In de veertigdagenkalender die u heeft ontvangen kunt u
de verdere uitwerking hiervan lezen.
De basisschikking bestaat gedurende deze hele periode
uit onderdelen, die samen een ‘open hart’ vormen