Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • donderdag 09 april 2020 - 1 Korintiers 13:12-13
  Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
 • woensdag 08 april 2020 - Psalmen 118:1-4
  Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ -- Psalmen 118:1-4
 • dinsdag 07 april 2020 - Job 28:28
  Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht. -- Job 28:28
 • maandag 06 april 2020 - Romeinen 3:21-22
  Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. -- Romeinen 3:21-22
 • zondag 05 april 2020 - Lucas 19:37-38
  Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ […]
 • zaterdag 04 april 2020 - Nehemia 9:17
  Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet. -- Nehemia 9:17
 • vrijdag 03 april 2020 - 2 Timoteus 2:1
  Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. -- 2 Timoteus 2:1
 • donderdag 02 april 2020 - Handelingen 2:24
  God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. -- Handelingen 2:24
 • woensdag 01 april 2020 - 1 Samuel 16:7
  Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. -- 1 Samuel 16:7
 • dinsdag 31 maart 2020 - Matteus 18:19-20
  Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. -- Matteus 18:19-20