Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • vrijdag 18 januari 2019 - Romeinen 8:16-17
  De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. -- Romeinen 8:16-17
 • donderdag 17 januari 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
  Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken […]
 • woensdag 16 januari 2019 - Psalmen 16:11
  U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. -- Psalmen 16:11
 • dinsdag 15 januari 2019 - 2 Timoteus 1:7-8
  God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. -- 2 Timoteus 1:7-8
 • maandag 14 januari 2019 - Lucas 8:43-44
  Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven – naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. -- Lucas 8:43-44
 • zondag 13 januari 2019 - Jesaja 25:9
  Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ -- Jesaja 25:9
 • zaterdag 12 januari 2019 - 1 Johannes 3:16-17
  Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij […]
 • vrijdag 11 januari 2019 - 2 Petrus 1:2-3
  Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. -- 2 Petrus 1:2-3
 • donderdag 10 januari 2019 - Spreuken 13:10
  Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs. -- Spreuken 13:10
 • woensdag 09 januari 2019 - Hebreeen 4:16
  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. -- Hebreeen 4:16