Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • woensdag 20 november 2019 - Kolossenzen 4:2
  Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. -- Kolossenzen 4:2
 • dinsdag 19 november 2019 - 1 Korintiers 1:9
  God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. -- 1 Korintiers 1:9
 • maandag 18 november 2019 - Zacharia 7:9-10
  Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10
 • zondag 17 november 2019 - Romeinen 10:4
  De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. -- Romeinen 10:4
 • zaterdag 16 november 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
  Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken […]
 • vrijdag 15 november 2019 - Jesaja 25:4-5
  U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de […]
 • donderdag 14 november 2019 - 1 Timoteus 1:7-8
  God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. -- 1 Timoteus 1:7-8
 • woensdag 13 november 2019 - 1 Petrus 3:18
  Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. -- 1 Petrus 3:18
 • dinsdag 12 november 2019 - Prediker 7:5
  Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. -- Prediker 7:5
 • maandag 11 november 2019 - Jakobus 5:16-18
  Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad […]