Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • zondag 05 juli 2020 - Kolossenzen 2:6-7
  Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. -- Kolossenzen 2:6-7
 • zaterdag 04 juli 2020 - Matteus 7:11
  Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. -- Matteus 7:11
 • vrijdag 03 juli 2020 - Jeremia 17:9-10
  Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. -- Jeremia 17:9-10
 • donderdag 02 juli 2020 - Openbaring 3:12
  Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe […]
 • woensdag 01 juli 2020 - 2 Timoteus 2:11-13
  Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. -- 2 Timoteus 2:11-13
 • dinsdag 30 juni 2020 - Micha 7:18-19
  Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. -- […]
 • maandag 29 juni 2020 - Jakobus 1:2-3
  Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. -- Jakobus 1:2-3
 • zondag 28 juni 2020 - 1 Petrus 2:25
  Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. -- 1 Petrus 2:25
 • zaterdag 27 juni 2020 - Jeremia 9:22-24
  Dit zegt de HEER: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardig en recht, want daar schep […]
 • vrijdag 26 juni 2020 - Hebreeen 13:8
  Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! -- Hebreeen 13:8