Dagtekst

Op deze pagina de laatste dagteksten zoals deze ook iedere dag in de rechterkolom terug te vinden zijn.

Voor meer info: http://www.dagelijkswoord.nl

 • maandag 20 januari 2020 - Spreuken 19:17
  Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. -- Spreuken 19:17
 • zondag 19 januari 2020 - Hebreeen 10:14
  Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. -- Hebreeen 10:14
 • zaterdag 18 januari 2020 - 1 Petrus 1:13
  Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. -- 1 Petrus 1:13
 • vrijdag 17 januari 2020 - Prediker 3:14-15
  Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij […]
 • donderdag 16 januari 2020 - Kolossenzen 2:9-10
  Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. -- Kolossenzen 2:9-10
 • woensdag 15 januari 2020 - Filippenzen 2:14-15
  Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. -- Filippenzen 2:14-15
 • dinsdag 14 januari 2020 - 2 Samuel 22:32-33
  Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die mijn sterke vesting is baant een volmaakte weg voor mij. -- 2 Samuel 22:32-33
 • maandag 13 januari 2020 - 1 Johannes 4:18
  De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. -- 1 Johannes 4:18
 • zondag 12 januari 2020 - 1 Korintiers 2:9-10
  Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. -- 1 Korintiers 2:9-10
 • zaterdag 11 januari 2020 - Galaten 6:9
  Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. -- Galaten 6:9