Erediensten

 

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid Kerkelijke kleur
zo 22 nov 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis  Eeuwigheidszondag groen
zo 29 nov 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis  1e Advent paars
zo 06 dec 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis  2e Advent paars
zo 13 dec 09.30 Ds. ??  3e Advent paars
zo 20 dec 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis  4e Advent paars
do 24 dec 21.00 taakgroep Vieren  Kerstnachtdienst wit
vr 25 dec 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis  Kerst wit
 zo 31 dec 19.30 Dhr. K. Otter  Oudejaarsdienst wit
 zo 03 jan 09.30 Ds. ?? wit

Zoals U zult begrijpen is in verband met het Corona virus de huidige situatie niet meer zoals hieronder vermeld. We mogen hopen dat te zijner tijd alles weer “normaal” kan worden.

Erediensten Elke zondag om 9.30 uur vinden erediensten plaats. Vaak ook om 18.00 uur, dit zijn dan veelal bijzondere diensten, zie hieronder. Informatie over de diensten wordt bekend gemaakt via deze website, in het ‘Contactblad‘, via de weekbrief en in de afkondigingen voor de eredienst. Kerkdiensten en activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Stationsstraat 20 of het jeugdgebouw ‘Het Spoor’ (achter het kerkgebouw). Als hiervan wordt afgeweken staat dit apart vermeld bij de betreffende activiteit. Tijdens de diensten luisteren we naar de preek van de voorganger waarin de Bijbel wordt uitgelegd en zingen en bidden we. Regelmatig worden bijzondere diensten gehouden. Denk aan jeugd-, zang-, open lucht- of taizédiensten. Bij alle diensten is iedereen, zowel leden als gasten, van harte welkom.
Kindernevendienst en kinderoppas

Zondagmorgen bestaat er gelegenheid uw kinderen bij de kinderoppas te brengen en is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Jeugddiensten

Iedere maand is er een jeugddienst, behalve de maanden juli en augustus. Door deze diensten willen we met name de jeugd laten zien dat in de kerk zitten ook heel leuk kan zijn. Deze diensten zijn niet alleen voor de jeugd. Iedereen is van harte welkom, want leeftijd maakt niets uit! Na de dienst is er tijd om wat met elkaar te drinken en je mening te geven over de dienst. Voor verdere informatie zie de website van de jeugd(diensten): www.jeugddienst-info.nl.
(rev HP)