Erediensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid Kerkelijke kleur
zo 11 juni 09.30 Ds. G. Olde, Brandwijk groen
zo 11 juni 19.00 Praisedienst groen
zo 18 jun 09.30 Ds. J. IJzerman, Rijnsburg groen
zo 25 jun 09.30 Mw. J. Sneep-Oorbeek, Woerden groen
zo 25 jun 19.00 Taizéviering groen
zo 2 jul 09.30 Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg  Overstapdienst groen
zo 9 jul 09.30 Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht Heilig Avondmaal groen
zo 16 jul 09.30 Dhr. A.D. Noordam, Dordrecht groen

Erediensten
Elke zondag om 9.30 uur vinden erediensten plaats. Vaak ook om 18.00 uur, dit zijn dan veelal bijzondere diensten, zie hieronder. Informatie over de diensten wordt bekend gemaakt via deze website, in het ‘Contactblad‘, via de weekbrief en in de afkondigingen voor de eredienst. Kerkdiensten en activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Stationsstraat 20 of het jeugdgebouw ‘Het Spoor’ (achter het kerkgebouw). Als hiervan wordt afgeweken staat dit apart vermeld bij de betreffende activiteit. Tijdens de diensten luisteren we naar de preek van de voorganger waarin de Bijbel wordt uitgelegd en zingen en bidden we. Regelmatig worden bijzondere diensten gehouden. Denk aan jeugd-, zang-, open lucht- of taizédiensten. Bij alle diensten is iedereen, zowel leden als gasten, van harte welkom.

Kindernevendienst en kinderoppas

Zondagmorgen bestaat er gelegenheid uw kinderen bij de kinderoppas te brengen en is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Jeugddiensten

Iedere maand is er een jeugddienst, behalve de maanden juli en augustus. Door deze diensten willen we met name de jeugd laten zien dat in de kerk zitten ook heel leuk kan zijn. Deze diensten zijn niet alleen voor de jeugd. Iedereen is van harte welkom, want leeftijd maakt niets uit! Na de dienst is er tijd om wat met elkaar te drinken en je mening te geven over de dienst. Voor verdere informatie zie de website van de jeugd(diensten): www.jeugddienst-info.nl.
(rev HP)