Erediensten

 

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid Kerkelijke kleur
zo 25 jul 09.30 Mw. Ds. E.S. ten Heuw Leiderdorp groen
zo 01 aug 09.30 Dhr. Wolter Smit, H’veld-G’dam groen
zo 08 aug 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis groen
zo 15 aug 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis groen
zo 22 aug 09.30 Ds. M.A. Spies-Muis groen
zo 29 aug 09.30 Ds. S. Boukes, Balk groen

Zoals U zult begrijpen is in verband met het Corona virus de huidige situatie niet meer zoals hieronder vermeld. We mogen hopen dat te zijner tijd alles weer “normaal” kan worden.

Erediensten
Elke zondag om 9.30 uur vinden erediensten plaats. Vaak ook om 18.00 uur, dit zijn dan veelal bijzondere diensten, zie hieronder. Informatie over de diensten wordt bekend gemaakt via deze website, in het ‘Contactblad‘, via de weekbrief en in de afkondigingen voor de eredienst. Kerkdiensten en activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Stationsstraat 20 of het jeugdgebouw ‘Het Spoor’ (achter het kerkgebouw). Als hiervan wordt afgeweken staat dit apart vermeld bij de betreffende activiteit. Tijdens de diensten luisteren we naar de preek van de voorganger waarin de Bijbel wordt uitgelegd en zingen en bidden we. Regelmatig worden bijzondere diensten gehouden. Denk aan jeugd-, zang-, open lucht- of taizédiensten. Bij alle diensten is iedereen, zowel leden als gasten, van harte welkom.

Kindernevendienst en kinderoppas

Zondagmorgen bestaat er gelegenheid uw kinderen bij de kinderoppas te brengen en is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Jeugddiensten

Iedere maand is er een jeugddienst, behalve de maanden juli en augustus. Door deze diensten willen we met name de jeugd laten zien dat in de kerk zitten ook heel leuk kan zijn. Deze diensten zijn niet alleen voor de jeugd. Iedereen is van harte welkom, want leeftijd maakt niets uit! Na de dienst is er tijd om wat met elkaar te drinken en je mening te geven over de dienst. Voor verdere informatie zie de website van de jeugd(diensten): www.jeugddienst-info.nl.
(rev HP)