Erediensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid Kerkelijke kleur
zo 24 juni 09.30 Ds. W.G. van Iperen, Barneveld groen
zo 24 juni 14.00 Openluchtdienst Op de groenstrook aan de Merwedestraat groen
zo 1 juli 09.30 Dhr. Klaas Otter uitzwaaidienst KND en voorbereiding Heilig Avondmaal groen
zo 1 juli 18.00 Dhr. E. Leune, Benthuizen groen
zo 8 juli 09.30 Ds. K.D. v.d. Hout, Woudrichem viering Heilig Avondmaal groen
zo 8 juli 18.00 Ds. J.E. Schelling, Woerden viering Heilig Avondmaal groen

Erediensten Elke zondag om 9.30 uur en 18.00 uur vinden erediensten plaats. Afwijkingen van deze tijden worden bekend gemaakt via deze website, in het ‘Contactblad‘, via de weekbrief en in de afkondigingen voor de eredienst. Kerkdiensten en activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Stationsstraat 20 of het jeugdgebouw ‘Het Spoor’ (achter het kerkgebouw). Als hiervan wordt afgeweken staat dit apart vermeld bij de betreffende activiteit. Tijdens de diensten luisteren we naar de preek van de voorganger waarin de Bijbel wordt uitgelegd en zingen en bidden we. Regelmatig worden bijzondere diensten gehouden. Denk aan jeugd-, zang-, open lucht- of taizédiensten. Bij alle diensten is iedereen, zowel leden als gasten, van harte welkom.
Kindernevendienst en kinderoppas

Zondagmorgen bestaat er gelegenheid uw kinderen bij de kinderoppas te brengen en is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Jeugddiensten

Iedere maand is er een jeugddienst, behalve de maanden juli en augustus. Door deze diensten willen we met name de jeugd laten zien dat in de kerk zitten ook heel leuk kan zijn. Deze diensten zijn niet alleen voor de jeugd. Iedereen is van harte welkom, want leeftijd maakt niets uit! Na de dienst is er tijd om wat met elkaar te drinken en je mening te geven over de dienst. Voor verdere informatie zie de website van de jeugd(diensten): www.jeugddienst-info.nl.
(rev HP)