Liturgische schikkingen 2019 – 2020

Bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen wordt met behulp van bloemen en andere materialen een schikking gemaakt met uitleg. Deze krijgt een plaats in de dienst en speelt daarin vaak ook een rol.